close
تبلیغات در اینترنت
اعلامیه شماره (21) شورای عالی مردمی (در پیوند با بیانیه معاون دوم رئیس جمهور و معاون دوم ریاست اجرائی
آخرین مطالب

تماس با ما

تماس با ما

اعلامیه شماره (21) شورای عالی مردمی (در پیوند با بیانیه معاون دوم رئیس جمهور و معاون دوم ریاست اجرائی

اعلامیه شماره (21) شورای عالی مردمی (در پیوند با بیانیه معاون دوم رئیس جمهور و معاون دوم ریاست اجرائی

 

به نام خداوند توانا و دادگر

 

شهروندان عزیز و عدالت‌طلب!

لجاجت و موضع‌گیری‌های نفاق‌افگنانه‌ی حکومت در برابر دادخواهی مردم، پرسش مهمی را در برابر ما قرار داده است: «آیا تقدیر تاریخی، ما را به سوی تکرار تاریخ پیش می‌برد یا افق جدیدی به روی ما باز می‌کند؟»

تاریخ سیاسی افغانستان، در برابر گروه‌های عدالت‌طلب قساوت‌های تکان‌دهنده‌ای را در سینه دارد. بیدادی که بر دادخواهان این سرزمین رفته است، خود فصل بزرگی از تاریخ ستم‌بار این کشور را تشکیل می‌دهد. جعل کلمات مانند «یاغی و باغی»، «شریر و فتنه‌گر» و نظایر آن‌ها، برای موجه کردن سرکوب عدالت‌طلبانِ تحتِ ستم و یا حداقل بی‌اعتنایی در برابر دادخواهی آنان، در تاریخ افغانستان، بسامد بالایی دارد. طبق سنت سیاسی افغانستان، انسان‌های عدالت‌طلب، قبل از آن‌که با صفیر گلوله از پا در آیند، آماج تیر ملامت قرار گرفته اند. یا تکفیر شده اند، یا باغی و حکومت‌برانداز خوانده شده اند، و یا دست‌ِکم مخل ثبات و امنیت. این استراتژی هنوز هم به نحوی ادامه دارد. موجه‌سازی «بی‌اعتنایی» و در صورت ضرورت‌، موجه‌سازی «قساوت و سرکوب» در برابر دادخواهان، مقدم بر هر تصمیم دیگر است. بیانیه‌ی مورخ 20/4/1395 معاون دوم رییس جمهور و به تعقیب آن بیانیه‌ی مورخ 21/4/1395 معاون دوم ریاست اجرائیه، که بدون شک با اشاره‌ی‌‌ ارگ و سپیدار منتشر شده اند، به مثابه‌ی اولین بیانیه‌های رسمی حکومت، در قبال دادخواهی مدنی جنبش روشنایی، در راستای همین استراتژی قابل درک است.

شورای عالی مردمی، ضمن تأکید مجدد بر تداوم مبارزات برحق جنبش روشنایی، موارد ذیل را در رابطه با بیانیه‌های آن دو مقام حکومتی اعلام می‌دارد:

1- ارگ و سپیدار تلاش دارند، در ادامه‌ی سیاست «تفرقه بیانداز و حکومت کن»، دادخواهی جنبش روشنایی را به یک منازعه‌ی فرسایشی و بیهوده‌ی درون‌قومی تنزل دهند. بنابراین، بیانیه‌های معاونین ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه برای جنبش روشنایی دارای دو پیام متفاوت است: پیام اول امیدوار کننده است؛ یعنی حکومت اکنون به خطای محاسبه‌ی خود پی برده است. حماسه‌ی تاریخی "وارسا" و گردهمایی بزرگ "عید روشنایی"، به درستی نشان داد که برخلاف وعده‌هایی که معاونین ریاست جمهوری و شورای اجرائیه به ارگ و سپیدار داده بودند، جنبش روشنایی قدرتمندتر و مصمم‌تر از پیش، به راه خویش ادامه می‌دهد. عصبانیت دو مقام عالی‌رتبه‌ی حکومتی نیز در همین نکته قابل تحلیل است. پیام دوم اما آزاردهنده است. جنبش روشنایی تا هنوز باور نداشت که این مقام‌های حکومتی تا این پیمانه از خط منافع مردم خویش زاویه می‌گیرند و با حق و سرنوشت مردم به صورت برهنه و آشکار خصومت و دشمنی می‌کنند.

2- هردو مقام حکومتی، به اهمیت ثبات و امنیت اشاره کرده اند. امنیت و ثبات بدون شک مهم است؛ اما از قضا تلخ‌ترین طنز سیاسی هر دو بیانیه نیز در همین نکته نهفته است. حکومتی که مسئولیت خویش را در قبال حفظ جان شهروندانش نمی‌شناسد و تفاوت طالب و داعش و القاعده را با جنبش‌های دادخواهانه و حرکت‌های مدنی درک نمی‌کند، اهمیت امنیت و ثبات را به رخ مردمی می‌کشاند که گلوهای بریده‌ی فرزندان شان را از زابل تا غزنه و از غزنه تا کابل و دروازه‌های ارگ برشانه حمل کرده اند، تا شاید وجدان‌های کاخ‌نشینان شیفته به قدرت، ذره‌ای بجنبند و مردم را از این وضعیت جهنمی نجات دهند. جنبش روشنایی اهمیت امنیت و ثبات را بهتر از کاخ نشینان "ارگ و سپیدار" و "صدارت و مرمرین" درک می‌کند؛ اما واقعیت این است که ناامنی‌های کنونی حاصل سیاست‌های نادرست و اجرائات ناعادلانه‌ی حکومت است. ثبات زمانی برهم می‌خورد که حکومت از مردم و خواست‌ها و دردها و رنج‌های آنان بیگانه شود. ناامنی زمانی به وجود می‌آید که حکومت با مردم از در خصومت در آید.

3- جنبش روشنایی نه با فرد یا افراد خاصی در درون حکومت دشمنی دارد و نه حق اقوام یا اقشار دیگری از جامعه را ضایع می‌کند. حکومت، حق یک بخش عظیمی از مردم افغانستان را زیر پا نموده و با نگاه دوگانه و تبعیض‌آلود آنان را عملاً تحقیر کرده است. جنبش روشنایی با رعایت معیارهای دموکراتیک و با عقیده به اصل عدم خشونت برای اعاده‌ی این حق مبارزه می‌کند. از این جهت مخاطب ما اقوام محترم افغانستان نیست. آنگونه که شهید وحدت ملی و عدالت اجتماعی، استاد عبدالعلی مزاری گفته بود «حق خواستن به معنای دشمنی با کسی نیست». مخاطب ما حکومت افغانستان است، قطع نظر از این‌که دولتمردان افغانستان دارای چه قوم و تباری اند. بحث قومی در اینجا اساساً مطرح نیست. اگر رییس جمهور و رییس اجراییه را بیشتر مخاطب قرار می‌دهیم به دلیل صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های شان است نه به دلیل قومیت شان. داعیه‌ی ما اساساً به لحاظ ماهیت و محتوا، داعیه‌ی ملی و انسانی است. این حکومت است که به نفاق ملی دامن می‌زند و یک داعیه‌ی انسانی و عدالت‌طلبانه را قومی تبلیغ می‌کند.

4- وحدت ملی و اجماع سیاسی چگونه شکل می‌گیرد و امنیت و ثبات از چه طریقی به وجود می‌آید؟ بزرگترین اختلاف نظر جنبش روشنایی با حکومت در پاسخ به همین سؤال برجسته می‌شود. دولت‌مردان افغانستان، به شمول معاون ریاست جمهوری و معاون ریاست اجراییه، با منطق منسوخ «خلقتنی من نار و خلقته من طین» انسان‌های این سرزمین را از بالا به پایین دسته‌بندی می‌کنند. از الزامات این منطق، یک جامعه‌ی دو قطبی "مطیع" و "مطاع" و "برخوردار" و "نابرخوردار" است. بر اساس این منطق معیار ارزش انسان‌ها، با «بوریا» و دارایی و قدرت و تعداد موترهای سواری محک می‌خورد. براساس این منطق، انسان‌هایی که لقمه نان حلال دست‌مزد خویش را از دهان خانواده‌ی خود می‌گیرد و برای رسیدن به حق و عدالت و مبارزه با تبعیض و ستم، دل به دریا می‌زند، «بداخلاق» و «افراطی» و «حکومت‌برانداز» و «بی‌ادب» و «ناآگاه» و «دورمانده از قدرت» و «چکرزن در اروپا» و «نفاق‌انداز» و «پراکننده‌ی نفرت» و «نژادگرا» تعریف می‌شوند. بر اساس این منطق، جوانان پاکدل و عدالت‌خواه جنبش روشنایی و مادران و پدران پیری که با چهره‌های چروکیده، برای رفع تبعیض و فردای بهتر با مدنی‌ترین شکل ممکن مبارزه می‌کنند، در کنار طالب و داعش و انتحاری و مخالف مسلح دسته‌بندی می‌شوند. ثبات و امنیت، وحدت ملی و اجماع سیاسی، از نظر مقامات حکومتی مستلزم حفظ همان نظم جامعه‌ی دو قطبی مطیع و مطاع بوده، اما از نظر جنبش روشنایی، مستلزم رعایت عدالت و برابری انسانی و برهم خوردن این نظم سلسه‌مراتبی است.

5- جنبش روشنایی، یک حرکت دادخواهانه‌‌ی مدنی-اجتماعی است که در قد و اندام فرد و یا افراد خاصی قابل تقلیل نیست. این جنبش از متن مردم شکل گرفته است و با حمایت مردم به مبارزات خویش ادامه می‌دهد. بنابراین توهین به جنبش، توهین به افراد نیست، بلکه توهین به مردم است. در بیانیه‌ی هر دو مقام حکومتی، مردم به بدترین شکل ممکن توهین گردیده است. قراردادن جنبش روشنایی، به مثابه‌ی یک حرکت مدنی-اجتماعی، در کنار القاعده و طالب و داعش، خیانت بزرگی به آرمان مردم و سوء قصد ناجوانمردانه‌ای به جان مردم است. آشکار است که مردم با این سوء قصد‌ها از پا در نمی‌آیند. برعکس، کسانی از پا در می‌آیند که به جان مردم سوء قصد می‌کنند.

6- به ادامه‌ی مبارزه حق‌طلبانه خویش تأکید می‌کنیم و از حماسه‌سازان "وارسا" و سایر هم‌وطنان عدالت‌طلب خود در خارج از کشو تقاضا داریم که از هم‌اکنون برای حماسه‌ای دیگر در بروکسل آماده شوند و ستادهای مردمی خویش را در کشورهای مختلف تشکیل دهند. همچنین به شهروندان آزاده‌ی کابل فراخوان داریم که این بار با صلابت‌تر و مصمم‌تر از گذشته به میدان بیایند. عصر تقسیم شهروندان به درجه یک و درجه دو و درجه سه پایان یافته است. به شما اطمینان می‌دهیم که تاریخ رو به جلو حرکت می‌کند و هیچ قدرتی کشور را به دوره‌ی عبدالرحمان خانی برگردانده نمی‌تواند. تقدیر تاریخی، افق‌های جدیدی را به روی ما باز خواهد کرد.

و من الله توفیق

شورای عالی مردمی

کابل- 


22/4/1395

منبع، صفحه ی فیسبوک سعادتی وکیل مردم دایکندی در پارلمان


مطالب مشابه

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی